σελφ σερβις - Φορολογικά κίνητρα για εταιρικούς μετασχηματισμούς

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

Φορολογικά κίνητρα για εταιρικούς μετασχηματισμούς

21 Μαΐου 2019 | 11:03 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Λιανεμπόριο,Νομοθεσία

Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ώστε να ενισχυθεί η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των σχετικών προσπαθειών της επιχειρηματικής κοινότητας να δημιουργήσει μεγαλύτερα και ισχυρότερα νομικά πρόσωπα.

Όπως σημειώνουν νομικοί και παράγοντες της αγοράς, η ανάγκη για θεσμική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση γεννήθηκε μετά την ψήφιση του νόμου 4601/2019, ο οποίος καλύπτει ένα μεγάλο κενό, δεδομένου ότι διαμόρφωσε έναν «κώδικα» μετασχηματισμών και θέσπισε σαφείς και πλήρεις από άποψη εταιρικού δικαίου κανόνες για είδη μετασχηματισμών, οι οποίοι είτε είχαν καταστεί πρακτικά ανεκτοί μέσω φορολογικών διατάξεων (μη γνήσιοι μετασχηματισμοί), εγείροντας ωστόσο σοβαρά ζητήματα εταιρικού δικαίου, είτε δεν προβλέπονταν από διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Ο συγκεκριμένος νόμος, όμως, δεν πραγματεύεται θέματα φορολογικών κινήτρων, τα οποία εξακολουθούν να είναι αντικείμενο διατάξεων των ειδικών φορολογικών νόμων. Από παράγοντες της αγοράς επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία επανεξέτασης και αναθεώρησης των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων σε περιπτώσεις μετασχηματισμών πρέπει να αναληφθεί άμεσα, προκειμένου να διευρυνθούν τα μέσα για την επίτευξη του βασικού στόχου αυτού του νόμου –τη μεγέθυνση ή/και την αναδιάρθρωση, δηλαδή, των οικονομικών μονάδων, ώστε να καθίστανται πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικότερες.

Μέριμνα σε τρεις κατευθύνσεις
Στο πλαίσιο αυτό, όπως συστήνουν οι ειδήμονες, τα συναρμόδια υπουργεία καλούνται να λάβουν υπόψη τους τρεις βασικές παραμέτρους. Καταρχάς, τις επιλογές του νομοθέτη σε ό,τι αφορά τους υπό «κινητρο-δότηση» μετασχηματισμούς. Μέχρι σήμερα, επισημαίνουν, επικρατεί η αντίληψη ότι οι διάφοροι νομικοί τύποι των εταιρειών έχουν σειρά κατάταξης, η οποία σηματοδοτεί «μεγέθη» και ότι συνεπώς τα κίνητρα πρέπει να παρέχονται, εφόσον ο «μεγάλος» εταιρικός τύπος πρόκειται να απορροφήσει τον «μικρό». Όμως αυτή η λογική προσέγγισης του θέματος, παρατηρούν, δεν ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, μια εκ των οποίων θέλει το επιχειρείν να αναπτύσσεται πληθυσμιακά κυρίως μέσω των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. Κατά συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης προκύπτει και με άλλα κριτήρια, όπως το ύψος του κεφαλαίου της, το μέγεθος του κύκλου εργασιών της και ο αριθμός των εργαζόμενων σε αυτήν.

Ένα δεύτερο θέμα που χρειάζεται αντιμετώπιση, όπως σχολιάζουν, είναι το κριτήριο προσδιορισμού του μεγέθους της επιχείρησης, που αναμένεται ότι θα προκύψει από το μετασχηματισμό. Σήμερα ως κριτήριο λαμβάνεται υπόψη το ύψος του κεφαλαίου της υπό μετασχηματισμό επιχείρησης. Ωστόσο, πρέπει ενδεχομένως να επιλεγούν κι άλλα κριτήρια, όπως τα προαναφερόμενα.

Ένα τρίτο ζήτημα, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα συναρμόδια υπουργεία, είναι αυτών καθαυτών των φορολογικών κινήτρων, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι πολιτικής της εκάστοτε συγκέντρωσης, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, επισημαίνοντας: Σήμερα, για παράδειγμα, παρέχονται φορολογικά κίνητρα μεταφοράς ζημιών, μη λογιστικοποίησης υπεραξιών, μη φορολόγησης της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κλπ. Όμως, οι γνωρίζοντες προτείνουν και μια σειρά άλλων κινήτρων, με βασικότερο αυτό της έκπτωσης φόρου επί των κερδών, θεωρώντας ότι τούτο θα κινητοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νομοθετική πρόταση των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο επόμενο δίμηνο.

σελφ σερβις (T. 493)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION