σελφ σερβις - Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι επιχειρήσεις στο προσκήνιο – με τα νοικοκυριά τι γίνεται;

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οικονομία

Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι επιχειρήσεις στο προσκήνιο – με τα νοικοκυριά τι γίνεται;

4 Φεβρουαρίου 2020 | 10:01 Γράφει ο Αλέξανδρος  Πεστιμαλτζόγλου Topics: Αγορά,Φορείς

Η προσπάθεια ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας διεθνώς συνδέεται με ένα καθεστώς καλής θεσμικής λειτουργίας, διαμεσολαβημένο από την αναμόρφωση του φορολογικού της συστήματος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ και της διαΝΕΟσις, το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, αξιολογούμενο με κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής δικαιοσύνης και ισότητας, απλότητας και διαφάνειας, ευελιξίας και σταθερότητας, διοικητικού κόστους και κόστους συμμόρφωσης, κρίνεται ως προβληματικό, άδικο και αναποτελεσματικό.

Kρίνεται κατ’ αυτό τον τρόπο το φορολογικό σύστημα από την έρευνα, αφού, όπως εξηγείται, αποτελεί εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει υπερβολικά συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή. Ειδικότερα, έχει σχετικά υψηλούς φορολογικούς συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχει στενή φορολογική βάση, δυσανάλογη επιβάρυνση επιχειρήσεων και μισθωτών, συχνές μεταβολές της νομοθεσίας, μεγάλο πλήθος διατάξεων και νομοθετικών πράξεων, μεγάλο διοικητικό κόστος και υψηλό κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, ενώ από το 2008 μέχρι το 2016 το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 27%, τα φορολογικά έσοδα μόνο κατά 7%. Κατά τον ΟΟΣΑ, ενώ το 2010 τα φορολογικά έσοδα ανέρχονταν στο 32% του ΑΕΠ, το 2018 ανήλθαν στο 38,7% του ΑΕΠ. Η δραματική αύξηση της φορολογίας εκφράστηκε με άνοδο των φορολογικών συντελεστών, κατάργηση του αφορολόγητου, κατάργηση φοροαπαλλαγών και πρόσθεση νέων φόρων (ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης κ.ά.). Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, σε μια οκταετία οι έκτακτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία των πολιτών επταπλασιάστηκαν από 500 εκατ. το 2008 σε 3,6 δισ. το 2016, οι φόροι στην παραγωγή έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ το 2015 από 12,7% του ΑΕΠ το 2008, ενώ οι φόροι στο εισόδημα αυξήθηκαν επίσης ως ποσοστό του ΑΕΠ από 7,3% το 2008 σε 8,2% το 2015. Με βάση το Απολογιστικό Δελτίο Έτους της ΑΑΔΕ, τα φορολογικά έσοδα το 2018 ήταν αυξημένα κατά 2,71% σε σχέση με το 2017 και υψηλότερα κατά 1,89% σε σχέση με τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο του 2018. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάρθρωση των συνολικών φορολογικών εσόδων για το 2018, οι άμεσοι φόροι ανέρχονταν στο 42,75% και οι έμμεσοι φόροι στο 57,25% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Αντίστοιχα, με βάση τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2020, το 2019 οι έμμεσοι φόροι θα ανέλθουν στο 54,32% έναντι 45,68% των άμεσων, ενώ το 2020 θα ανέλθουν στο 54,74%, έναντι 45,26% των άμεσων.

Ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα
Κατά δηλώσεις των οικονομικών μας ταγών, η διόρθωση των εν λόγω στρεβλώσεων ως κυβερνητική προτεραιότητα εξυπηρετείται από διατάξεις του πρόσφατου σχετικού νόμου («Φορολογική Μεταρρύθμιση με Αναπτυξιακή Διάσταση για την Ελλάδα του Αύριο»), που συγκροτούν έναν βασικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως αναγκαίας συνθήκης για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι επιχειρήσεις θα κερδίσουν, μόνο από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 28% στο 24%, 541 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Επιπλέον, 75 εκατ. ευρώ θα μειωθούν τα δημόσια έσοδα από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 5% και 138 εκατ. ευρώ από τη μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018 στο 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, θεσπίζεται απαλλαγή υπό όρους από τον φόρο εισοδήματος, που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής νομικών προσώπων που φορολογούνται στην Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι η απαλλαγή των ΑΕ από οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου και εισφορά αλληλεγγύης αποθεματικών (από υπεραξία μετοχών, συγχωνεύσεις κ.λπ.), που κεφαλαιοποιούνται. Απαλλαγές φόρου προβλέπονται ακόμα για τους τόκους κρατικών και εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός ΕΕ.

Επιπροσθέτως η προϊσχύουσα απαλλαγή από κάθε μορφή φόρου επί των δικαιωμάτων των πλοιοκτητών (φυσικών προσώπων ή εταιρειών ελληνικής ή ξένης σημαίας), καθώς και του τελικού μετόχου ή εταίρου, επεκτείνεται στις ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων (bareboat charterers), τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), τις εταιρείες στις οποίες ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο και τους τελικούς μετόχους και εταίρους αυτών μέχρι φυσικού προσώπου. Ο κατάλογος των ευνοϊκών για τις επιχειρήσεις φορολογικών ρυθμίσεων συνεχίζεται με διάταξη που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των stock options με συντελεστή 15%, τη δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε διάστημα δέκα ετών από πέντε που είναι σήμερα και τη δυνατότητα διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών τους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη. Προσέτι, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων προβλέπεται εξορθολογισμός του τρόπου φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων από το εξωτερικό με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ, ενώ αναστέλλονται για τρία χρόνια η φορολόγηση της υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων και η επιβολή ΦΠΑ για τα οικονομικά έτη 2020-2022 σε οικοδομές και προς παράδοση ακίνητα (για το 2020 η μείωση αυτή εκτιμάται στο ποσό των 26 εκατ. ευρώ). Σημαντικές εκπτώσεις –έως 30% κάποιες περιπτώσεις– από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων θα προκύψουν από τις διευρυμένες δράσεις ΕΚΕ, από την επιλογή αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, από την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το προσωπικό τους και από την έκπτωση των φορολογικών αποσβέσεων των στοιχείων του ενεργητικού σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης, μεγάλη βοήθεια στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή των συμβολαίων τους με αθλητές, από 45% στο 22%.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τους συντάκτες του νομοσχεδίου, στους κερδισμένους της φορολογικής μεταρρύθμισης συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα το όφελος από τη μείωση της κλίμακας των μισθωτών και των συνταξιούχων θα είναι της τάξης των 281 εκατ. ευρώ, που για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα (20.000-50.000 ευρώ χωρίς παιδιά) μεταφράζεται σε 17 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% στο 13% (σύνολο 12 εκατ. ευρώ), απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, διαγράφονται οι οφειλές των φυσικών (και νομικών ) προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο, αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 δόσεις (σε 48 σε ειδικές περιπτώσεις), εξορθολογίζονται οι παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους με νέους δικαιότερους φορολογικούς συντελεστές, καταργείται η φορολόγηση της εξαγοράς του ασφαλιστήριου συμβολαίου των εργαζομένων σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου, ενώ στην παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου ο φορολογούμενος δε θα φορολογείται για το σύνολο του δανείου, αλλά για τη διαφορά των τόκων μεταξύ του επιτοκίου του δανείου και του επιτοκίου της αγοράς.

Αξιοσημείωτη είναι η αναγκαστική πραγματοποίηση δαπανών με πλαστικό χρήμα από μισθωτούς, συνταξιούχους κι ελεύθερους επαγγελματίες τουλάχιστον έως 30% του πραγματικού εισοδήματος καθενός, καθώς θα συντελέσει στη μείωση της φοροδιαφυγής, την αύξηση των δημοσίων εσόδων (πρόβλεψη 557 εκατ. ευρώ) και την αξία των τραπεζικών χρεώσεων. Εν κατακλείδι με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νόμου διευκολύνονται και επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες, δημιουργούνται κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και σύμπτυξης του γραφειοκρατικού φόρτου της φορολογικής διοίκησης. Ωστόσο, βασικά ερωτήματα σχετικά με την ουσιαστική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας ως δικαιότερου μηχανισμού αναδιανομής μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς ούτε η μεγάλη ανισότητα καταπολεμείται ούτε η υπερφορολόγηση ιδίως των φτωχών και μεσαίων νοικοκυριών αντιμετωπίζεται.

σελφ σερβις (T. 501)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION