σελφ σερβις - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων στη νέα εποχή

Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βιομηχανία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων στη νέα εποχή

12 Ιουνίου 2018 | 09:31 Γράφει ο Κώστας  Στοφόρος Topics: Τρόφιμα/Ποτά

Η «ανασύνθεση» των τροφίμων-ποτών ως προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής επιτάσσει την παραγωγή «ελαφρύτερων» για την υγεία τροφίμων-ποτών παντού στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ θέτει ζήτημα σύγχρονης κανονιστικής αντιμετώπισης των τρανς λιπαρών και των ισχυρισμών υγείας, προτάσσοντας την ανάγκη θεσμικής στήριξης της καινοτομίας, η οποία αποβλέπει στην πιο υγιεινή διατροφή. Στο μεταξύ, η εγχώρια μεταποίηση τροφίμων προσαρμόζεται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, στρέφοντας την κατανάλωση στα νέα διατροφικά πρότυπα και στρεφόμενη, ταυτόχρονα, η ίδια σε καινοτομίες που η καταναλωτική ζήτηση της επιβάλει. Παρά τη χρόνια ταλαιπωρία της αγοράς από την οικονομική κρίση η καινοτομία επιβραβεύεται, πράγμα που εκτός από την εγχώρια ζήτηση ανακλάται και στην ενίσχυση της υποδοχής των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών από τη διεθνή ζήτηση.

Θα αρκούσε η παρακολούθηση της Ανοιχτής Συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Απριλίου, για να κατανοήσει κάποιος πόσο ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής βιομηχανίας βρίσκονται τόσο το ζήτημα της υγιεινής διατροφής, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων όσο και της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. Μιλώντας στους παριστάμενους ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, πρόεδρος του συνδέσμου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα εν λόγω ζητήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την περεταίρω ανάπτυξη του κλάδου των τροφίμων-ποτών, ο οποίος «τις τελευταίες δεκαετίες κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία με κύκλο εργασιών 14,2 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα είναι ο πιο σημαντικός εργοδότης στην εγχώρια μεταποίηση, όπως επίσης και η πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας, με έντονη και αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ». Εξάλλου, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική έκθεση του ΙΟΒΕ, η βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το 26,4% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα. Η λεγόμενη «ανασύνθεση» των τροφίμων-ποτών, όπως τόνισε ο κ. Καλούσης στην ομιλία του, εντάσσεται μεταξύ των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ατζέντας και αποβλέπει στη βελτίωση και προσφορά πιο υγιεινών επιλογών διατροφής στους καταναλωτές, μέσω της σταδιακής μείωσης των επιπέδων αλατιού, κορεσμένων λιπαρών, πρόσθετων σακχάρων (θερμίδες) και ενεργειακής αξίας στα τρόφιμα-ποτά σε όλη την ΕΕ. Σχετικά, στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας, το 2016 στο Συμβούλιο της ΕΕ, με την υποστήριξη του FoodDrinkEurope, αναπτύχθηκε ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Δράσης» (Roadmap for Action on food product improvement) –μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση για την ανασύνθεση και την καινοτομία στα προϊόντα διατροφής.

Η ανασύνθεση των τροφίμων
Οι θέσεις του συνδέσμου αναφορικά με την ανασύνθεση των τροφίμων συνοψίζονται στα εξής: 1) Οποιαδήποτε μέτρηση πρέπει να είναι αξιοποιήσιμη και συμβατή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2) Τα πρότυπα (benchmarks) για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνήθειες κατανάλωσης και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 3) Η εφαρμογή μιας διατροφικής πολιτικής για την Ελλάδα και την ΕΕ πρέπει εκτός της ανασύνθεσης να περιλαμβάνει α) τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τα τρανς λιπαρά (TFAs), β) την επανεξέταση και τον καθορισμό των συνθηκών σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών υγείας, γ) τη δημιουργία ενός διαρκώς εξελισσόμενου και κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, και δ) την ενίσχυση της καινοτομίας που αποβλέπει στην υγιεινή διατροφή, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όπως τόνισε ο κ. Καλούσης, «ο ΣΕΒΤ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία του κλάδου με την πολιτεία, μέσω της συγκρότησης της Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής. Στόχος της είναι η συντονισμένη δράση και η ενεργός συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΦΕΤ κι όλους τους κοινωνικούς εταίρους και η ανάληψη εθελοντικών δεσμεύσεων, όπου είναι δυνατόν, για την προσφορά στους καταναλωτές πιο υγιεινών επιλογών διατροφής. Ο ρόλος της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών είναι να προσφέρει στους καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή στην καλύτερη δυνατή τιμή, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ικανοποιούν την ποιότητα της διατροφής, την γεύση και την ευκολία χρήσης». Πρόσθεσε ότι ο ΣΕΒΤ επενδύει στη σωστή ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών αναφορικά με τις υγιεινές διαιτητικές συνήθειες, ενώ προάγει τον διάλογο και την επικοινωνία με όλους τους φορείς και την ΕΕ, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας διατροφικής πολιτικής και τη θέσπιση ενός σχετικού θεσμικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει την προστασία του καταναλωτή, ιδιαίτερα των παιδιών.

Θα αρκούσε η παρακολούθηση της Ανοιχτής Συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Απριλίου, για να κατανοήσει κάποιος πόσο ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής βιομηχανίας βρίσκονται τόσο το ζήτημα της υγιεινής διατροφής, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων όσο και της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. Μιλώντας στους παριστάμενους ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, πρόεδρος του συνδέσμου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα εν λόγω ζητήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την περεταίρω ανάπτυξη του κλάδου των τροφίμων-ποτών, ο οποίος «τις τελευταίες δεκαετίες κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία με κύκλο εργασιών 14,2 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα είναι ο πιο σημαντικός εργοδότης στην εγχώρια μεταποίηση, όπως επίσης και η πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας, με έντονη και αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ». Εξάλλου, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική έκθεση του ΙΟΒΕ, η βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το 26,4% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα. Η λεγόμενη «ανασύνθεση» των τροφίμων-ποτών, όπως τόνισε ο κ. Καλούσης στην ομιλία του, εντάσσεται μεταξύ των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ατζέντας και αποβλέπει στη βελτίωση και προσφορά πιο υγιεινών επιλογών διατροφής στους καταναλωτές, μέσω της σταδιακής μείωσης των επιπέδων αλατιού, κορεσμένων λιπαρών, πρόσθετων σακχάρων (θερμίδες) και ενεργειακής αξίας στα τρόφιμα-ποτά σε όλη την ΕΕ. Σχετικά, στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας, το 2016 στο Συμβούλιο της ΕΕ, με την υποστήριξη του FoodDrinkEurope, αναπτύχθηκε ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Δράσης» (Roadmap for Action on food product improvement) –μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση για την ανασύνθεση και την καινοτομία στα προϊόντα διατροφής.

Η ανασύνθεση των τροφίμων
Οι θέσεις του συνδέσμου αναφορικά με την ανασύνθεση των τροφίμων συνοψίζονται στα εξής: 1) Οποιαδήποτε μέτρηση πρέπει να είναι αξιοποιήσιμη και συμβατή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2) Τα πρότυπα (benchmarks) για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνήθειες κατανάλωσης και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 3) Η εφαρμογή μιας διατροφικής πολιτικής για την Ελλάδα και την ΕΕ πρέπει εκτός της ανασύνθεσης να περιλαμβάνει α) τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τα τρανς λιπαρά (TFAs), β) την επανεξέταση και τον καθορισμό των συνθηκών σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών υγείας, γ) τη δημιουργία ενός διαρκώς εξελισσόμενου και κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, και δ) την ενίσχυση της καινοτομίας που αποβλέπει στην υγιεινή διατροφή, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όπως τόνισε ο κ. Καλούσης, «ο ΣΕΒΤ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία του κλάδου με την πολιτεία, μέσω της συγκρότησης της Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής. Στόχος της είναι η συντονισμένη δράση και η ενεργός συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΦΕΤ κι όλους τους κοινωνικούς εταίρους και η ανάληψη εθελοντικών δεσμεύσεων, όπου είναι δυνατόν, για την προσφορά στους καταναλωτές πιο υγιεινών επιλογών διατροφής. Ο ρόλος της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών είναι να προσφέρει στους καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή στην καλύτερη δυνατή τιμή, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ικανοποιούν την ποιότητα της διατροφής, την γεύση και την ευκολία χρήσης». Πρόσθεσε ότι ο ΣΕΒΤ επενδύει στη σωστή ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών αναφορικά με τις υγιεινές διαιτητικές συνήθειες, ενώ προάγει τον διάλογο και την επικοινωνία με όλους τους φορείς και την ΕΕ, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας διατροφικής πολιτικής και τη θέσπιση ενός σχετικού θεσμικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει την προστασία του καταναλωτή, ιδιαίτερα των παιδιών.


Οι νέες διατροφικές τάσεις
Οι καταναλωτές σήμερα, λόγω της ευκολότερης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, είναι πιο συνειδητοποιημένοι σε θέματα υγιεινής διατροφής, επισημαίνει η κ. Εύη Λούλη, διευθύντρια Καταναλωτικών Προϊόντων & Marketing της Μύλοι Λούλη ΑΕ. Η εταιρεία της, λέει, λαμβάνει υπόψιν της ως κυρίαρχη τάση την αυξημένη ζήτηση προϊόντων χωρίς γλουτένη, τα οποία και έχει εντάξει στη γκάμα των προϊόντων της, ενώ παρατηρεί ότι η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων ευνοείται τόσο από την τάση «επιστροφής» του καταναλωτή στην οικιακή μαγειρική (homing), που εντάθηκε στη διάρκεια της κρίσης, όσο και από το trend της ελληνικότητας. «Η διατροφή των Ελλήνων», προσθέτει, «είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παράδοση, την ιστορία μας, τους οικογενειακούς δεσμούς. Ο ιδιαίτερος δεσμός των ελληνικών brands με τους καταναλωτές δίνει αναμφίβολα επιπρόσθετη ώθηση στις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων συγκριτικά με τον ανταγωνισμό τους». Ο διαιτολόγος-διατροφολόγος κ. Ευάγγελος Ζουμπανέας, ιδρυτής της Επιστημονικής Ομάδας Διατροφή και διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, συμφωνεί ότι μια από τις δύο νέες βασικές τάσεις στη διατροφή σχετίζεται με την προώθηση παραδοσιακών προϊόντων με ονομασία προέλευσης, τα οποία ξεχωρίζουν είτε για την ιδιαίτερη γεύση τους είτε για τα οργανοληπτικά και θρεπτικά τους συστατικά, πράγμα που θεωρεί πως είναι το μέλλον των εξαγωγών και οικονομικής ανάκαμψης πολλών μικρών και μεγαλύτερων παραγωγών. Πάντως, ως πλέον βασική τάση σχολιάζει αυτή που σχετίζεται με την δημιουργία προϊόντων χαμηλών σε θερμίδες: «Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της υποκατάστασης της ζάχαρης με άλλα γλυκαντικά, όπως τους δημοφιλέστατους γλυκοζίτες του φυτού στέβια, η χρήση των οποίων σε γενικές γραμμές με βρίσκει σύμφωνο. Αυτό που κατά κύριο λόγο θεωρώ ως ατυχές, είναι η ταυτόχρονη μείωση των θερμίδων, μέσω της ελάττωσης των φυσικών λιπαρών (κυρίως στα γαλακτοκομικά), με συνέπεια τα νέα προϊόντα να υποβαθμίζονται κυρίως σε λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι Α, D, K και Ε, βασικές για την ομαλή απορρόφηση του ασβεστίου από τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Στο βωμό του μάρκετινγκ της δίαιτας δημιουργούνται διαρκώς τρόφιμα υποβαθμισμένα, φτωχά σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ενισχύονται με σιρόπι καλαμποκιού, προκειμένου να αποκτούν περισσότερο επιθυμητή γεύση, με αποτέλεσμα αντίθετο από αυτό για το οποίο αγοράζονται». Κατ’ αυτόν τα προϊόντα που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές είναι τα επιλεγμένα γαλακτοκομικά, τα ελληνικά αλλαντικά, τα προϊόντα ροδιού, τα κρασιά και γενικότερα τα εγχώρια βιολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής προϊόντα. «Μέσω της δράσης του ενημερωτικού portal υγείας www.diatrofi.gr, έχουμε ανοιχτή γραμμή με κάθε παραγωγό, που επιθυμεί να παρουσιάσει κάποιο καινοτόμο προϊόν, το οποίο σχετίζεται με τη συνολική επίτευξη της υγείας, παρέχοντάς του πάντα τη δυνατότητα της δωρεάν προβολής στους 150.000 και πλέον μηνιαίους αναγνώστες μας», συμπληρώνει ο κ. Ζουμπανέας.

«Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι»
Ο κ. Καλούσης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒΤ, επεσήμανε το σημαντικότατο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των παραγωγών. Σχετικά, μια σημαντική πρωτοβουλία που απαντά στο αιτούμενο, με την επωνυμία «Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι», υλοποιείται από την Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιδεών για την Έξυπνη και Δημιουργική Οικονομία, IdeasLab. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη πρότυπων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, που παράγουν συσκευασμένα και τυποποιημένα προϊόντα, ενσωματώνουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων τους και διακρίνονται για την εξωστρέφειά τους. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία σε καινοτόμους παραγωγούς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε τοπικούς φορείς, επαγγελματίες και την επιστημονική κοινότητα, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Στο πρόγραμμα μέχρι στιγμής έχουν λάβει μέρος 100 παραγωγοί από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο και Καλαμάτα, παρουσιάζοντας τοπικά προϊόντα διατροφής με ιστορία, εξαιρετικές συσκευασίες και καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες –όλα μοναδικά παραδείγματα ποιότητας, που μπορούν να εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας διεθνώς–, όπως ο ελληνικός σολομός βουνού, οι χυμοί από φραγκόσυκο, το παγωτό από πρόβειο γάλα, το κεφίρ με τζίντζερ, η μαρμελάδα με ντομάτα κ.ά.


Στην πρωτοπορία της καινοτομίας
«Η ανάγκη για προϊόντα που συμβάλλουν σε μια καλύτερη υγεία, που απευθύνονται σε μια ομάδα καταναλωτών με αυξημένη ευαισθησία σε θέματα διατροφής, φαίνεται πως διευρύνεται συνεχώς. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη τροφίμων που απαντούν σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ή εμφανίζονται ως πιο ωφέλιμα, έχουν κατακτήσει σημαντική μερίδα κοινού», σημειώνει ο κ. Καλούσης, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αποκτούν όλο και περισσότερο κουλτούρα καινοτομίας, προσαρμοζόμενες σχετικά. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται στις εξαιρετικής ποιότητας ελληνικές πρώτες ύλες, οι οποίες, λόγω των μοναδικών εδαφοκλιματικών συνθηκών της χώρας, παρέχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αξιοποιεί με επιτυχία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Creta Farms. Πολύ νωρίς, αναγνωρίζοντας ως μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης διατροφής τον έλεγχο των προσλαμβανόμενων λιπαρών και την αντικατάσταση των περισσότερων κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα φυτικά λιπαρά, δημιούργησε τη δημοφιλή σειρά προϊόντων Εν Ελλάδι, την οποία έχει κατοχυρώσει με πατέντα σε παγκόσμια κλίμακα. Η καινοτομία ως γνωστόν έγκειται στην αφαίρεση ζωικού λίπους από επιλεγμένα τεμάχια εκλεκτού χοιρινού κρέατος και στην υποκατάστασή του από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Φέτος ο όμιλος Creta Farm, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Food Expo 2018, παρουσίασε το φρέσκο κρέας «Εν Ελλάδι 2», με σημαντική διαφοροποίηση τόσο στην γεύση και στο άρωμα, ενώ παράλληλα με την πρόσφατη είσοδό του στην αγορά του επώνυμου χοιρινού νωπού κρέατος ειδικής εκτροφής (αγορά μεγαλύτερη από 1 δισ. ευρώ ετησίως), μπαίνει και στην κατηγορία του γύρου (αγορά αντίστοιχου μεγέθους με την προηγούμενη). Σημειωτέον ότι η εταιρεία προάγει τις καινοτομίες της, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, από τα οποία παίρνει την πρώτη ύλη, καθώς τα εκτρέφει με superfooods κρητικών βοτάνων και αρωματικά βότανα υπό τους ήχους …κλασικής μουσικής. Η έμφαση της Μπάρμπα Στάθης, στο πλαίσιο της ανταπόκρισής της στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή. Μάλιστα τιμήθηκε σχετικά με το ΒITΕ Excellence Awards 2015, για το έργο «Βέλτιστη Γεωργία». Η εν λόγω εφαρμογή, που γεφυρώνει τις ανάγκες της τεκμηρίωσης από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή με εκείνες της άμεσης επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους παραγωγούς σε όλες τις περιοχές της χώρας, έχει αναπτυχθεί σ’ ένα λιτό, λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη ψηφιακό περιβάλλον, προσβάσιμο από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (PC, Mac, iPad και iPhone). Μέσα από το ευέλικτο και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αναφορές, ώστε το επιστημονικό της προσωπικό να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και να συμβάλλει στη γεωργική παραγωγή, παρέχοντας συμβουλές ακόμη και από απόσταση. Παράλληλα, ο αγρότης έχει άμεσο και πλήρη έλεγχο της καλλιέργειάς του, αλλά και ιστορικών στοιχείων που τον βοηθούν στη βελτίωση της εργασίας του. Η Μπάρμπα Στάθης συνεργάζεται με εγκεκριμένους παραγωγούς, υποκείμενους σε αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια των καλλιεργειών τους έως τη συγκομιδή.

Η alfa είναι μεταξύ των εταιρειών που επενδύουν συστηματικά στην καινοτομία. Η κ. Κατερίνα Κουκουτάρη, Marketing Director της εταιρείας, υπενθυμίζει ότι πρώτη η alfa εισήγε το χάρτινο βιοδιασπώμενο ταψάκι, για απευθείας ψήσιμο στο φούρνο. Σημειώνεται ότι ήδη από το 2012 όλες οι συσκευασίες της κατηγοριοποιούνται βάσει συμβόλων, ανάλογα με το κοινό που απευθύνονται: χορτοφάγους, vegans, άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, τη λακτόζη ή άλλα σύνθετα συστατικά, προσφέροντας άμεση ενημέρωση στον καταναλωτή που επιλέγει τα προϊόντα της. Η εταιρεία βασίζεται στη διατήρηση και το σεβασμό της διατροφικής παράδοσης της χώρας, στον πειραματισμό με νέες συνταγές, τεχνικές και υλικά, οπότε επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων. «Με 60 δοκιμές ανά έτος κατά μέσο όρο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με συνεχείς δοκιμές για τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων και τη σταθερή διενέργεια ερευνών αγοράς για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, το τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας & Ασφάλειας της alfa εγγυάται τη διάθεση πολλαπλών επιλογών προϊόντων για όλους τους καταναλωτές». εξηγεί η κ. Κουκουτάρη. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, η alfa έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις για την καινοτομία των προϊόντων και των συσκευασιών τους στις κορυφαίες διεθνώς κλαδικές εκθέσεις Anuga και PLMΑ.


Τα αναψυκτικά κι οι χυμοί Λουξ αναδείχθηκαν ως Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν στα βραβεία Made in Greece 2017, ένα θεσμό της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, όπου η εταιρεία Λουξ τιμήθηκε και με έπαινο Επιχειρηματικής Αριστείας. Η Λουξ, παρακολουθώντας τις νέες τάσεις στον κλάδο της, καινοτόμησε με τη νέα σειρά plus ‘n light, με 60% λιγότερες θερμίδες. Στην πορτοκαλάδα πρόσθεσε φυσικά σάκχαρα φρούτων, όπως και αιθέρια έλαια πορτοκαλιού, επιτυγχάνοντας πιο φυσικό γευστικό αποτέλεσμα, χωρίς χρωστικές, ζάχαρη, σουκραλόζη ή άλλα τεχνητά γλυκαντικά. Στην εν λόγω σειρά κυκλοφορεί ακόμη λεμονάδα και Cola, ενώ εμπλουτίστηκε και με παγωμένο τσάι –Τσάι με λεμόνι, Τσάι με ροδάκινο και Πράσινο τσάι με κόκκινα φρούτα, τα οποία περιέχουν αντί ζάχαρης σάκχαρα φρούτων, φρουκτόζη και γλυκαντικά φυτικής προέλευσης. Η σειρά λουξ plus ‘n light σύντομα θα συμπληρωθεί με νέες γευστικές προτάσεις και νέα προϊόντα.

Μια ακόμη επιχείρηση, επενδύοντας στον συνδυασμό παράδοσης και καινοτομίας, με πρώτο σταθμό το ξακουστό βαλσαμικό ξίδι Kalamata Papadimitriou, κατάφερε να ανέβει στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελλάδα. Αναπτύσσοντας νέες σειρές καινοτόμων προϊόντων, βασισμένες στο βαλσαμικό ξίδι, τις κρέμες βαλσαμικού και τις μεσογειακές μουστάρδες, σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Σημειωτέον ότι το 2013 η εταιρεία εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο Endeavor. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου των τροφίμων που γίνεται μέλος του.

Σήμερα τα προϊόντα της Μύλοι Λούλη εξάγονται σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. «Βρισκόμαστε σε εποχή που χαρακτηρίζεται από περισσότερες ευκαιρίες εξωστρέφειας», λέει η κ. Λούλη, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και στο εγχώριο περιβάλλον, όπως η σειρά Easy Bake. Η εταιρεία είναι ταυτόσημη με την καινοτομία από την ίδρυσή της. Ήδη από το 1990 το τμήμα της Έρευνας & Ανάπτυξης, με πρόγραμμα την κυκλοφορία οκτώ νέων προϊόντων ετησίως, ενισχύει την καινοτομία, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστική επιβίωση των πελατών της. «Εδώ και πολλές δεκαετίες έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τους αρτοποιούς. Στο πλαίσιο της μακρόχρονης κοινής μας πορείας, λειτουργούμε στις εγκαταστάσεις μας στο Κερατσίνι το Μουσείο Λούλη. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί την ιστορία της ελληνικής αρτοποιίας. Επίσης, με την ίδρυση και λειτουργία της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τους αρτοποιούς να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Έτσι υποστηρίζουμε την φιλοσοφία μας να καινοτομούμε σε σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση, που είναι και το κέντρο κάθε μας δραστηριότητας. Πιστεύουμε, άλλωστε, ότι η αρτοποιία είναι συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου μας», λέει η κ. Λούλη.

ΣΕΒΤ: Δράσεις προαγωγής της καινοτομίας
Όπως είναι γνωστό, ο ΣΕΒΤ προωθεί δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα την καινοτομία. Ο πρόεδρός του αναφέρεται με ιδιαίτερη έμφαση στον Διαγωνισμό Ecotrophelia, καθώς και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα και τα Brokerage Events. Μέσω των σχετικών πρωτοβουλιών προάγεται η συνεργασία της βιομηχανίας με τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα στη βάση ενός κοινού στόχου: τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Την ίδια στιγμή αποδεικνύεται ότι οι νέοι φοιτητές μπορεί να μετέχουν στον πυρήνα της καινοτομίας με την έμπνευσή τους, την ευρηματικότητα και το δημιουργικό τους πνεύμα, συμβάλλοντας στην ώθηση της εγχώριας βιομηχανίας μας. Μάλιστα, το 2017 η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απέσπασε το χρυσό βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής Ecotrophelia 2017, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, για το προϊόν AVOYOG Smoothie Beverage –ένα λειτουργικό ρόφημα αβοκάντο και ορού στραγγιστού γιαουρτιού, με προβιοτικά και αντιοξειδωτικά. Οι ελληνικές φοιτητικές ομάδες έχουν αποσπάσει και παλιότερα σημαντικές διακρίσεις στον εν λόγω ευρωπαϊκό διαγωνισμό, όμως, τα βραβευμένα καινοτόμα προϊόντα τους δεν έχουν βρει τη θέση τους στις γραμμές παραγωγής. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αν και όπως είδαμε μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα, σημειώνουν μεγάλες επιτυχίες, επενδύοντας στη καινοτομία, συχνά διστάζουν μπροστά σε νέες ιδέες. Φυσικά, η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας έχουν παίξει τον ρόλο τους, μεγεθύνοντας το ρίσκο…


Οι οφειλές της πολιτείας
Το λιγότερο που οφείλει η πολιτεία όχι μόνο προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, αλλά και στους μικρότερους παραγωγούς, σύμφωνα με τον κ. Ζουμπανέα, είναι να ενισχύσει σημαντικά την προβολή τους σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, συμβάλλοντας και σε ό,τι αφορά τους τρόπους εξαγωγής και προώθησης των προϊόντων τους. Επίσης, προτείνει οι μεγάλες και οι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, να χρησιμοποιούν κυρίως ελληνικά προϊόντα στα μενού και τους μπουφέδες τους, προβάλλοντάς τα συστηματικά.

Με την αναγκαιότητα δράσεων προώθησης της ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, συμφωνεί η κ. Λούλη, με την πεποίθηση ότι ο νευραλγικός για την ελληνική οικονομία τομέας των τροφίμων-ποτών μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως πρεσβευτής της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Η κ. Κουκουτάρη από την πλευρά της επισημαίνει ότι παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ελληνική βιομηχανία τροφίμων παραμένει κλάδος με δυναμική και προοπτικές, διαπιστώνοντας, ωστόσο, ότι «παράγοντες όπως η χαμηλή ρευστότητα, η γραφειοκρατία, το δυσχερές κλίμα στην οικονομία και το ασταθές φορολογικό πλαίσιο πλήττουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες δραστηριοποίησης ακόμα και για τις υγιείς εταιρείες». Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι το συντομότερο πρέπει να επιλυθούν μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, «από τη γραφειοκρατία και τα τελωνεία, μέχρι την επιστροφή των φόρων και πολλά ακόμη», προκειμένου να ενισχυθούν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Αντί επιλόγου
Δικαιωματικά το κλείσιμο αυτού του σύντομου αφιερώματος στην καινοτομική δραστηριότητα της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων-ποτών πρέπει να δοθεί στον πρόεδρο του συνδέσμου της, ο οποίος τονίζει ότι «παρά τις αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, μπορεί να είναι υπερήφανη, διότι τα ελληνικά τρόφιμα είναι αφενός καταξιωμένα διεθνώς και η ποιότητά τους αναγνωρίζεται καθημερινά και αφετέρου παράγονται με μοντέρνες παραγωγικές διαδικασίες, που σέβονται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν την αειφορία του κλάδου. Εξάλλου, η παρουσία τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ και η προτίμησή τους από τους καταναλωτές αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση, η οποία τα ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, από τον οποίο, άλλωστε, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα… Ο τομέας των εξαγωγών έχει δώσει μια εντυπωσιακή δυναμική στις επιχειρήσεις του κλάδου. Η τάση αυτή εμφανίζει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς η δραστηριοποίηση εκτός συνόρων ενισχύει σημαντικά τη βιωσιμότητα των εταιρειών. Άλλωστε, πάγια θέση του ΣΕΒΤ είναι να στηρίζει και να προωθεί την εξωστρέφεια του κλάδου, προκειμένου να αναδειχθεί η ποιότητα και η μοναδικότητα της ελληνικής διατροφής, αποδεικνύοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα μπορεί να ξεχωρίζουν και να ανταποκρίνονται επάξια στις παγκόσμιες διατροφικές απαιτήσεις.

Εμείς, στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων-ποτών, με γνώμονα την ανάπτυξη της οικονομίας, βασισμένοι στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προώθηση των νέων επενδύσεων, συνεχίζουμε το έργο μας με συνέπεια. Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες ως προκλήσεις, που μας κάνουν καλύτερους, οδηγώντας τον κλάδο μας μπροστά, προκειμένου να ικανοποιούμε τις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών, μέσω της προσφοράς ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, παραγμένων σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και περιβαλλοντικές απαιτήσεις».

σελφ σερβις (T. 483)
« 1 2 3 4 ... 5 »
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION