σελφ σερβις - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

10 Ιουλίου 2019 | 14:06 Γράφει ο Γιώργος  Καρανίκας Topics: Ε.Κ.Ε.

Γιώργος Καρανίκας

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποκτά όλο και περισσότερη αναγνωρισιμότητα, τόσο διεθνώς όσο και στο κοινό των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

O όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» δεν είναι ένα αόριστο ευχολόγιο, αλλά εκφράζει το σύνολο συγκεκριμένων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό, όντας μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις θεσμικά κατοχυρωμένες, ώστε να μπορεί η ΕΚΕ να θεωρηθεί πλέον ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της ενισχύεται συνεχώς, καθώς μπορεί να ανακεφαλαιώνει εννοιολογικά συναφείς κομβικούς προβληματισμούς της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα η προστασία του περιβάλλοντος, είτε αυτή τη συναντάμε μέσω του νεολογισμού «Κυκλική Οικονομία» είτε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Όμως, η βασική πρόκληση έγκειται στο πώς η επιχειρηματική καθημερινότητα θα υιοθετήσει και θα αξιοποιήσει την ΕΚΕ, ειδικά στο περιβάλλον των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό μάλιστα με άλλες προκλήσεις, όπως το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η ψηφιακή εποχή. Ο στόχος είναι η «μετάφραση» της ΕΚΕ σε κατάλληλα προγράμματα, δράσεις, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές, τις οποίες να μπορούν να αναλαμβάνουν οι μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν με τρόπο ενεργό και υπεύθυνο να συνδράμουν στην κοινωνική ευημερία, παράλληλα με τη δική τους.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έχει εντάξει στις προτεραιότητές της την ενίσχυση των δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί και έχει υλοποιήσει σχετικές πρωτοβουλίες, καλώντας τις παράλληλα να ενισχύσουν την ανάπτυξη σχετικών δράσεων. Είναι προφανές -και έχει αποδειχθεί στην πράξη- πως η υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι σαφώς πιο δύσκολη από ότι στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας και συνεπώς μεγαλύτερο budget για τέτοιου είδους δράσεις. Αυτό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις μικρότερες επιχειρήσεις, και εκεί επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, είναι η συνεργασία και η δικτύωση, η αξιοποίηση δηλαδή των πλεονεκτημάτων της μικρής επιχείρησης, όπως η ευελιξία και η δύναμη των πολλών, τα οποία άλλωστε είναι απολύτως συμβατά με την ΕΚΕ ως έννοια. Μόνο έτσι μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματά της, όπως η έλλειψη επαρκούς προϋπολογισμού για τέτοιες ενέργειες και ενδεχομένως η απουσία γνώσης, εργαλείων και δεικτών για τη μέτρησή τους, με στόχο τη στενότερη σύνδεσή της με την κοινωνία.

Η οικοδόμηση, άλλωστε, μιας κοινωνικά υπεύθυνης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην εκ νέου εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας, επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα. Σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει βασικό όχημα των επιχειρήσεων, προτάσσοντας το κοινωνικό τους πρόσωπο και δημιουργώντας παράλληλα βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας. Χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί ότι σύμφωνα με έρευνες κοινής γνώμης η πλειονότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών υποστηρίζει πως η δέσμευση μιας επιχείρησης στην κοινωνική ευθύνη είναι σημαντική παράμετρος για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά φαίνεται να έχει γίνει πλέον συνείδηση για τους καταναλωτές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δρουν και να συμπεριφέρονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά «υπεύθυνα».

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί με κάθε τρόπο η ΕΚΕ στη χώρα μας, ως ένα πολύτιμο μέσο ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η δέσμευση και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για τον σχεδιασμό, τη διάδοση και την υλοποίηση δράσεων με θετικό αντίκτυπο για την απασχόληση, το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή.

σελφ σερβις (T. 495)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION